תחומי התמחות

תחומי התמחות

משרד ערן עומר – שמאות מקרקעין מספק את שירותיו עבור לקוחות בכל סדר גודל, מן המגזר העסקי, המוסדי והפרטי. עם לקוחות המשרד נמנים חברות, קבלנים, גופים נותני אשראי ומשרדי רואי חשבון, וכן ועדות מקומיות לתכנון ובנייה ולקוחות פרטיים המעוניינים בשירותי שמאות מקרקעין איכותיים ואמינים.

הניסיון הרב שצבר המשרד בתחום המקרקעין מקנה לו ידע רב בנושאים רבים ומגוונים, הדרושים לביצוע שמאות מקרקעין.

תחומי עיסוק של המשרד:

 • הערכות שווי נכסי מקרקעין: טרום רכישה או מכירה.
 • היטל השבחה: השגה על דרישת תשלום היטל השבחה מטעם הוועדה לתכנון ובנייה.
 • השגה על דרישת תשלום ממינהל מקרקעי ישראל בגין דמי היתר, שינוי יעוד וניצול ובגין דמי הסכמה.
 • שומות שווי נכס לצורכי מס שבח.
 • חוות דעת מומחה לבתי משפט.
 • טבלת מיקוד לשויי יחסי של דירות במסגרת תמ"א 38.
 • טבלת חלוקה צודקת של דירות התמורה של בעלי הקרקע במסגרת פרויקט פינוי בינוי.
 • הערכת נכסים לצורכי חלוקת ירושות ועיזבונות, כולל מתן פתרונות ל"חלוקה בעין" ולמקרים של הימנעות מתשלום מס .
 • דיירות מוגנת: אומדן עלות פינוי דייר מוגן במגורים ובעסקים, אומדן גובה דמי מפתח.
 • הערכת שווי לצורכי בטוחה לגוף משעבד, לצורך קבלת הלוואה.
 • הערכת שווי נכס המוגדר כנדל"ן להשקעה, לצורך דיווח על פי תקינה חשבונאית (IFRS).
 • הערכת שווי על פי כל תקן חשבונאי אחר – כולל ירידת שווי ושילוב בדוחות הכספיים של החברות.
 • אומדן גובה דמי שכירות ראויים.
 • הערכת שווי נכסים מיוחדים: בתי מלון, תחנות דלק, דיור מוגן, קאנטרי קלאב, מגרש חניה, יחידת רווח כגון קיוסק, דוכן וכדומה.
 • ליווי תכניות בניין עיר חדשות, תוך בחינת היקף הזכויות הנדרשות, השימושים המותרים וההשפעות הסביבתיות.
 • טבלאות איזון בקבוצות רכישה.
 • הכנה ובדיקת טבלאות איזון במסגרת איחוד וחלוקה מחדש.
 • חוות דעת לירידת ערך בגין תב"ע חדשה, וליקויי בנייה.
 • אומדן פיצויי הפקעות.
 • תחשיב קומבינציה בין קבלן לבעל קרקע.
 • בדיקת כדאיות ניצול זכויות בנייה עודפות והשבחת נכסים.